Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ
ROKU SZKOLNEGO
2020/2021

Wrzesień

1 IX 8.30 Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego (klasa I)
3 IX 17.00 Zebranie wychowawców z rodzicami
17 IX 15.00 Rada Pedagogiczna
13 – 19 IX IX Tydzień Wychowania “Budujmy więzi”
22 IX Miesięczne wspomnienie św. Rity (przygotowanie kl. III)

Październik

 2 X Msza św. – (klasa III)
14 X Święto Edukacji Narodowej
22 X miesięczne wspomnienie św. Rity (przygotowanie kl. II A)
22 X
15.00 Rada Pedagogiczna

Listopad

1 XI Święto Wszystkich Świętych – dzień wolny od z. edukacyjnych
 6 XI Msza św. – (klasa II A)
11 XI Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny od z. edukacyjnych
12 XI 17.00 Dzień otwarty

22 XI Miesięczne wspomnienie św. Rity (niedziela)

Grudzień

3 XII 15.00 Rada pedagogiczna  – informacja o zagrożeniach
4 XII Msza święta (klasa II B)
22 XII miesięczne wspomnienie św. Rity (przygotowanie kl. II B)

22 XII
Opłatek nauczycieli i opłatek w klasach
23 XII – 31 XII Święta Bożego Narodzenia i przerwa świąteczna

Styczeń

1 I Nowy Rok -NMP Bożej Rodzicielki
dzień wolny od zajęć edukacyjnych
4 – 5 I dni wolne od zajęć edukacyjnych
6 I Objawienie Pańskie (Trzech Króli)
dzień wolny od zajęć edukacyjnych

7 I 17.00 Zebranie wychowawców z rodzicami
Dzień otwarty, propozycje ocen
13 I ostatni termin ustalenia ocen śródrocznych
14 I 15.00 Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna i podsumowująca I półrocze
18 I początek II semestru
22 I
miesięczne wspomnienie św. Rity (przygotowanie kl. II C)

Luty

4 II 15.00 Rada Pedagogiczna
5 II Msza św. – (klasa II D)
15 II – 28 II FERIE ZIMOWE

Marzec

18 III 15.00 Rada Pedagogiczna
informacja o zagrożeniach klas III
22 III
miesięczne wspomnienie św. Rity (przygotowanie kl. II D)
29 – 31 III Wielki Tydzień – Msza św. (klasa I)

Kwiecień

1 – 6 IV Święta Wielkanocne i przerwa świąteczna
15 IV
Propozycje ocen dla klas III
21 IV Ostatni termin ustalenia ocen końcowych dla klas trzecich
22 IV 15.00
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas III, procedury maturalne
22 IV miesięczne wspomnienie św. Rity (przygotowanie kl. I)
26 IV Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów klas trzecich
30 IV zakończenie roku szkolnego dla klas III – Msza św (kl. II A)

Maj

3 V dzień wolny od zajęć edukacyjnych
4 – 6 V egzaminy maturalne
7 V dzień wolny od zajęć edukacyjnych (cd. matur)

13 V
informacja o zagrożeniach, dzień otwarty (17.00)
21 V Dzień patronalny – Msza św. oraz Miesięczne wspomnienie św. Rity – (przygotowanie kl. IIb  i IIc)

Czerwiec

3 VI Uroczystość Bożego Ciała
4 VI
dzień wolny od zajęć edukacyjnych
10 VI
propozycja ocen
17 VI 17.00 Zebranie wychowawców z rodzicami
18 VI
ostatni termin ustalenia ocen końcoworocznych
21 VI Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna
22 VI miesięczne wspomnienie św. Rity
21 – 24 VI próbne matury II LO (II C i II D), pozostałe klasy – lekcje
24 VI dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas I, II A, II B
 25 VI Zakończenie roku szkolnego – Msza św. (klasa II D),
wręczenie nagród i świadectw
26 VI Rada Pedagogiczna – podsumowanie roku

Sierpień

23 – 31 VIII Rady szkoleniowe dla nauczycieli, egzaminy poprawkowe