Nauczyciele

s. mgr Maria Klimas dyrektor szkoły nauczyciel dyplomowany laureat nagrody Kuratora Oświaty w Krakowie
o. dr Grzegorz Zakrzewski Katecheta – zwany inaczej Biały ojciec – zakonnik w zakonie Ojców Paulinów, duszpasterz, katecheta, wykładowca w WDS Paulinów na Skałce, miłośnik wędrówek pieszych, góry, podwójny bywalec szlaku Camino de Compostela. Poszukuje Boga w codzienności.
mgr Joanna Gaweł polonistka, ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki UJ. Współautorka cyklu podręczników “Myśli i słowa”. Wieloletni nauczyciel gimnazjalny. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dyskursu edukacyjnego oraz wpływu stosowanych metod nauczania na jego kształt. Autorka artykułów naukowych oraz wielu cenionych pomocy dydaktycznych.
mgr Joanna Szewczyk absolwentka Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Komunikacji w Biznesie w Wyższej Szkole Europejskiej. Jest również lektorem języka angielskiego w szkołach językowych i firmach. Motywuje uczniów do nauki języka organizując różnorodne konkursy i warsztaty tematyczne. Interesuje się kulturą i tradycjami innych krajów i te zainteresowania stara się przekazać uczniom. W szkole prowadzi międzynarodowe projekty, min. Erasmus+, e-pals, Beautiful Mundo Project, e-Twinning.
s. mgr Stella Szczepkowska absolwent matematyki z informatyką Uniwersytetu Wrocławskiego. Wieloletni nauczyciel matematyki i wychowawca. Opiekun uczestników konkursów i olimpiad matematycznych, cieszący się wieloma laureatami i finalistami. Egzaminator OKE, nauczyciel dyplomowany.
mgr Grzegorz Natanek absolwent geografii z podstawami przedsiębiorczości oraz studiów podyplomowych z wiedzy o społeczeństwie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zagadnień z pogranicza geografii i politologii (geografia polityczna). W swoim dorobku zawodowym posiada finalistów i laureata konkursów przedmiotowych.
s. mgr inż. Dorota Kowalewska informatyk, specjalista od zarządzania. Ukończyła Zarządzanie i Marketing na Politechnice Wrocławskiej oraz Informatykę na AGH. Jej zainteresowania zawodowe oscylują głównie wokół programowania, projektowania stron internetowych, tworzenia multimediów.
mgr Katarzyna Myślliwy absolwentka historii z wiedzą o społeczeństwie oraz pedagogiki ze specjalnością edukacja dla bezpieczeństwa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Od kilku lat nauczycielka na różnych etapach edukacji. Opiekun uczestników konkursów przedmiotowych i tematycznych, z których wielu zostało laureatami i finalistami.
mgr Kamil Myśliwiec absolwent wychowania fizycznego ze specjalizacją gimnastyka korekcyjna na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, ratownik wodny, instruktor pływania oraz trener piłki nożnej z licencją UEFA. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół sportu, a w szczególności piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki oraz pływania. Interesuje się sportem, turystyką, biologią człowieka oraz grami wideo.
mgr Martyna Nowakowska nauczyciel chemii i fizyki, dotychczas absolwentka studiów chemicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, Studium Pedagogicznego UJ oraz studentka studiów podyplomowych na kierunku fizyka na Akademii Górniczo-Hutniczej. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół syntezy i fizykochemii organicznej oraz dydaktyki chemii.
mgr Ewelina Doktór nauczyciel języka niemieckiego, absolwentka germanistyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, (oraz absolwentka klasy wokalnej w Krakowskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej). Jej zainteresowania oscylują wokół dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych oraz muzyki, śpiewu i prawidłowej emisji głosu.
mgr Justyna Staszewska nauczyciel tańca, absolwentka pedagogicznych studiów podyplomowych oraz magister ekonomii. Jest instruktorem w krakowskim klubie tańca towarzyskiego oraz tancerką w grupie tanecznej występującej na eventach na terenie całej Polski. Swoją przygodę z tańcem rozpoczęła w wieku 6 lat. Jest laureatką wielu ogólnopolskich oraz międzynarodowych turniejów tańca towarzyskiego.
mgr Sabina Poniewierska nauczycielka matematyki z pasją, która nigdy się nie poddaje. Miłośniczka zadań logicznych i łamigłówek matematycznych. Absolwentka Matematyki Stosowanej z rozszerzeniem pedagogicznym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od lat rozwijająca umiejętności młodzieży przygotowującej się do matury, jak również olimpiad i konkursów.
mgr Anna Rafińska nauczyciel biologii
mgr Joanna Tybinka nauczyciel języka angielskiego
mgr Patrycja Trojańska Nauczyciel języka hiszpańskiego, absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jej zainteresowania skupiają się nie tylko na nauczaniu języka, ale również na kulturze Hiszpanii i krajów latynoamerykańskich. Jest również lektorem języka hiszpańskiego w szkołach językowych oraz naucza osoby niewidome i słabowidzące.
mgr Angelika Kolassa nauczyciel języka polskiego absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół literatury wojennej oraz zagadnień tożsamościowych i kulturowych w XIX i XX wieku. Współpracowała z Tygodnikiem Katolickim "Niedziela". Opiekunka katolickiej grupy teatralnej. Opiekun naukowy uczestników konkursów przedmiotowych. Pomysłodawczyni uczniowskiego tomiku poetycko-prozatorskiego "Litera" oraz czasopisma kulturalnego "Aspekt".
mgr Aneta Żurek Magister psychologii klinicznej i sądowej, magister pedagogiki społeczno-wychowawczej, rodzinnej i religijnej. Absolwentka Szkoły Trenerów MATRIK z zakresu psychologii w zarządzaniu. Uzyskała certyfikat Krakowskiego Towarzystwa Medycznego z zakresu rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień. Autorka w zespole redakcyjnym podręczników szkolnych WAM. Jej zainteresowania obejmują terapię w ujęciu synergistycznym.
mgr Agnieszka Zalewa nauczyciel muzyki