Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna
Publicznego Liceum Ogólnokształcącego
Zgromadzenia Sióstr Augustianek
im. św. Rity w Krakowie
na rok szkolny 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy uruchomienie czterech klas pierwszych:

Liceum 4-letnie (dla absolwentów szkoły podstawowej)

klasa 1A, 1B

Języki obce poza j. angielskim do wyboru:

  • język niemiecki dla początkujących
  • język hiszpański dla początkujących

Jeżeli uzbiera się grupa, to jest możliwe utworzenie grupy z językiem niemieckim
dla zaawansowanych / językiem hiszpańskim dla zaawansowanych.

 

Liceum 3-letnie (dla absolwentów gimnazjum)

klasa 1C, 1D

 

Języki obce poza j. angielskim do wyboru:

  • język niemiecki dla początkujących
  • język hiszpański dla początkujących

Jeżeli uzbiera się grupa, to jest możliwe utworzenie grupy z językiem niemieckim
dla zaawansowanych / językiem hiszpańskim dla zaawansowanych.

 

Przedmioty uzupełniające:

  • podstawy psychologii ogólnej z elementami psychologii w zarządzaniu 
  • podstawy algorytmiki i robotyki

 Zajęcia lekcyjne prowadzone są w systemie jednozmianowym.

Uczniowie mają zapewnioną możliwość korzystania z pozalekcyjnych konsultacji z nauczycielami oraz poszerzania swojej wiedzy i rozwijania zainteresowań na zajęciach dodatkowych organizowanych w formie kół przedmiotowych.

Szkoła organizuje pod koniec sierpnia wyjazd integracyjny dla uczniów klas pierwszych.

 

Dni otwarte dla kandydatów do Liceum i ich Rodziców odbędą się: 28 lutego 2019 r. , 28 marca 2019 r. oraz 23 maja 2019 o godz. 17.00. Zapraszamy!

 

Pierwszy etap rekrutacji, w którym należy złożyć dokumenty i odbyć rozmowę rekrutacyjną, trwa od 28 stycznia do 10 czerwca 2019 roku.

 

Wymagane dokumenty, jakie należy złożyć w pierwszym etapie rekrutacji w sekretariacie szkoły:

 

Adres szkoły – kontakt:

Publiczne Liceum im. św. Rity Zgromadzenia Sióstr Augustianek

ul. Skałeczna 10

31-065 Kraków

tel. 12 431-27-61

e-mail: sw.rita@liceum.augustianki.pl