Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna
Publicznego Liceum Ogólnokształcącego
Zgromadzenia Sióstr Augustianek
im. św. Rity w Krakowie
na rok szkolny 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy uruchomienie jednej klasy pierwszej:

Liceum 4-letnie (dla absolwentów szkoły podstawowej)

Języki obce poza j. angielskim do wyboru:

  • język niemiecki (kontynuacja po szkole podstawowej)
  • język hiszpański (od podstaw)

 

 Zajęcia lekcyjne prowadzone są w systemie jednozmianowym.

Uczniowie mają zapewnioną możliwość korzystania z pozalekcyjnych konsultacji z nauczycielami oraz poszerzania swojej wiedzy i rozwijania zainteresowań na zajęciach dodatkowych organizowanych w formie kół przedmiotowych.

Szkoła organizuje pod koniec sierpnia wyjazd integracyjny dla uczniów klas pierwszych.

 

Dni otwarte dla kandydatów do Liceum i ich Rodziców odbędą się: 
19 marca 2020 r.
oraz 14 maja 2020 o godz. 17.00. Zapraszamy!

 

Pierwszy etap rekrutacji, w którym należy złożyć dokumenty i odbyć rozmowę rekrutacyjną, trwa od 2 marca do 12 czerwca 2020 roku.

 

Wymagane dokumenty, jakie należy złożyć w pierwszym etapie rekrutacji w sekretariacie szkoły:

  • wykaz ocen z klasyfikacji śródrocznej w klasie VIII szkoły podstawowej (poświadczony podpisem wychowawcy);
  • opinię katechety w formie pisemnej;
  • Wypełniony kwestionariusz (kliknij, aby pobrać dokument)

 

Adres szkoły – kontakt:

Publiczne Liceum im. św. Rity Zgromadzenia Sióstr Augustianek

ul. Skałeczna 10

31-065 Kraków

tel. 12 431-27-61

e-mail: sw.rita@liceum.augustianki.pl