Podręczniki i lektury

Lista podręczników do klasy pierwszej LICEUM 4-letnie (pdf)

Lista podręczników do klas I – III LICEUM 3-letnie (pdf)

Lektury do liceum 4-letniego (bez zmian)

Klasa I

Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
 1. Jan Parandowski, Mitologia,
  cz. I: Grecja
 2. Sofokles, Antygona
 3. Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich
 4. Wiliam Szekspir, Romeo i Julia
 5. Wiliam Szekspira, Makbet
 6. Molier, Skąpiec

 

Lektury uzupełniające

 1. G. Boccaccio, Sokół
 2. Ignacy Krasicki, Monachomachia (fragmenty)
 1. Jan Parandowski, Mitologia, cz. II: Mit o założeniu Rzymu
 2. Arystofanes, Chmury
 3. Jan Kochanowski, Treny (jako cykl)
 4. Wiliam Szekspir, Hamlet

 

 

Lektury uzupełniające

 1. Tomasz Morus, Utopia (fragmenty)
 2. Wolter, Kandyd (fragmenty)

 

Lektury do liceum 3-letniego (bez zmian)

Klasa I

Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
1. Sofokles „Antygona”   

2. „Dzieje Tristana i Izoldy”

3. A. Camus „Dżuma”

4. W. Szekspir „ Makbet”

5. R. Kapuściński „Cesarz”

6. S. Lem „Solaris”

1. M. Bułhakow „Mistrz i Małgorzata”   

2. D. Alighieri „Boska komedia”

3. W. Odojewski „ Oksana”

 

Klasa II

Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
1. A. Mickiewicz „Dziady” cz. III; „Pan Tadeusz”   

2. J. Słowacki „Kordian”

3. B. Prus  „Lalka”

4. S. Mrożek „Tango”

5. F. Dostojewski „Zbrodnia i kara”

6. M. Konopnicka „Mendel gdański”

7. S. Wyspiański „Wesele”

8. W. Reymont „Chłopi” t. I

9. J. Conrad „Jądro ciemności”

10. F. Kafka „Proces”

11. S. Żeromski „Przedwiośnie”

12. J. Iwaszkiewicz „Panny z Wilka”

13. B. Schulz, wybrane opowiadania

14. W. Gombrowicz „Ferdydurke”

1. Z. Krasiński „Nie-Boska Komedia”   

2. G. Flaubert „Pani Bovary”

3. G. Zapolska „Moralność pani Dulskiej”

4. J. Anderman „To wszystko”

5. S.I. Witkiewicz „Szewcy