Podręczniki i lektury

UWAGA! Na początku września odbędzie się w szkole kiermasz podczas którego można odkupić podręczniki od starszych klas.

Lista podręczników do klasy I (pdf)

Lista podręczników do klasy II (pdf)

Lista podręczników do klasy III (pdf)

Lista podręczników do klasy IV (pdf)

Lektury do liceum 4-letniego (bez zmian)

Klasa I

Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
 1. Jan Parandowski, Mitologia,
  cz. I: Grecja
 2. Sofokles, Antygona
 3. Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich
 4. Wiliam Szekspir, Romeo i Julia
 5. Wiliam Szekspira, Makbet
 6. Molier, Skąpiec

 

Lektury uzupełniające

 1. G. Boccaccio, Sokół
 2. Ignacy Krasicki, Monachomachia (fragmenty)
 1. Jan Parandowski, Mitologia, cz. II: Mit o założeniu Rzymu
 2. Arystofanes, Chmury
 3. Jan Kochanowski, Treny (jako cykl)
 4. Wiliam Szekspir, Hamlet

 

 

Lektury uzupełniające

 1. Tomasz Morus, Utopia (fragmenty)
 2. Wolter, Kandyd (fragmenty)

Klasa II

Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
 1. Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod , Dziady cz. III
 2. Juliusz Słowacki, Kordian
 3. Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia
 4. Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;
 5. Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
 6. Henryk Sienkiewicz, Potop;
 7. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
 8. Stanisław Wyspiański, Wesele;
 9. Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień);
 10. Stefan Żeromski, Przedwiośnie, Rozdziobią nas kruki, wrony…

 

Lektury uzupełniające

 1. Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera (fragmenty)
 2. Adam Mickiewicz, Dziady cz. IV;
 1. Juliusz Słowacki, Lilla Weneda
 2. Gustaw Flaubert, Pani Bovary
 3. Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa
 4. Franz Kafka, Proces
 5. Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata
 6. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;

 

 

Lektury uzupełniające

 1. Edgar Allan Poe – wybrane opowiadanie;
 2. Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej;

Klasa III

Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
 1. Witold Gombrowicz, Ferdydurke
 2. Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli (opowiadania ze zbioru Pożegnanie z Marią)
 3. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;
 4. Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
 5. Albert Camus, Dżuma;
 6. George Orwell, Rok 1984;
 7. Sławomir Mrożek, Tango;
 8. Antoni Libera, Madame;
 9. Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);
 10. Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie
 11. Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);

 

Lektury uzupełniające

 1. Anna Kamieńska, Anna Świrszczyńska, Julia Hartwig, Stanisław Grochowiak, Edward Stachura, wybór wierszy;
 2. Zofia Nałkowska, Przy torze kolejowym (z tomu Medaliony);
 1. Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe;
 2. Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa;
 3. Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;
 4. Wybrane eseje następujących autorów: Jerzego Stempowskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza (co najmniej po jednym utworze);

 

 

Lektury uzupełniające

 1. Gustaw Herling-Grudziński, Wieża
 2. Umberto Eco, Imię róży

 

Lektury do liceum 3-letniego (bez zmian)

Klasa I

Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
1. Sofokles „Antygona”          

2. „Dzieje Tristana i Izoldy”

3. A. Camus „Dżuma”

4. W. Szekspir „ Makbet”

5. R. Kapuściński „Cesarz”

6. S. Lem „Solaris”

1. M. Bułhakow „Mistrz i Małgorzata”          

2. D. Alighieri „Boska komedia”

3. W. Odojewski „ Oksana”

 

Klasa II

Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
1. A. Mickiewicz „Dziady” cz. III; „Pan Tadeusz”          

2. J. Słowacki „Kordian”

3. B. Prus  „Lalka”

4. S. Mrożek „Tango”

5. F. Dostojewski „Zbrodnia i kara”

6. M. Konopnicka „Mendel gdański”

7. S. Wyspiański „Wesele”

8. W. Reymont „Chłopi” t. I

9. J. Conrad „Jądro ciemności”

10. F. Kafka „Proces”

11. S. Żeromski „Przedwiośnie”

12. J. Iwaszkiewicz „Panny z Wilka”

13. B. Schulz, wybrane opowiadania

14. W. Gombrowicz „Ferdydurke”

1. Z. Krasiński „Nie-Boska Komedia”          

2. G. Flaubert „Pani Bovary”

3. G. Zapolska „Moralność pani Dulskiej”

4. J. Anderman „To wszystko”

5. S.I. Witkiewicz „Szewcy