Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna
Publicznego Liceum Ogólnokształcącego
Zgromadzenia Sióstr Augustianek
im. św. Rity w Krakowie
na rok szkolny 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy uruchomienie jednej klasy pierwszej:

Liceum 4-letnie (dla absolwentów szkoły podstawowej)

Języki obce poza j. angielskim do wyboru:

  • język niemiecki (od podstaw)
  • język hiszpański (od podstaw)

 

 Zajęcia lekcyjne prowadzone są w systemie jednozmianowym.

Uczniowie mają zapewnioną możliwość korzystania z pozalekcyjnych konsultacji z nauczycielami oraz poszerzania swojej wiedzy i rozwijania zainteresowań na zajęciach dodatkowych organizowanych w formie kół przedmiotowych.

Szkoła organizuje pod koniec sierpnia dzień integracyjny dla uczniów klas pierwszych.

 

Dni otwarte dla kandydatów do Liceum i ich Rodziców w tym roku odbędą się stacjonarnie lub on-line. Zapraszamy w dniach:
25 lutego i 15 kwietnia o godz. 17.00

 

Pierwszy etap rekrutacji, w którym należy złożyć dokumenty i odbyć rozmowę rekrutacyjną, trwa od 1 marca do 21 czerwca 2021 roku.

 

Na rozmowę rekrutacyjną należy umawiać się
w trybie on-line (Skype) – po przysłaniu wymaganych dokumentów.

Dokumenty (zeskanowany wykaz i opinię oraz wypełniony kwestionariusz w pdf) można składać przez Internet na adres: rekrutacja@liceum.augustianki.pl

Wymagane dokumenty, jakie należy złożyć w pierwszym etapie rekrutacji:

  • Wykaz ocen z klasyfikacji śródrocznej w klasie VIII szkoły podstawowej (poświadczony podpisem wychowawcy);
  • Opinię katechety w formie pisemnej;
  • Wypełniony kwestionariusz (trzeba go pobrać ze strony REKRUTACJA)

 

Adres szkoły – kontakt:

Publiczne Liceum im. św. Rity Zgromadzenia Sióstr Augustianek

ul. Skałeczna 10

31-065 Kraków

tel. 12 431-27-61

e-mail: sw.rita@liceum.augustianki.pl