Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ
ROKU SZKOLNEGO
2023/2024

Wrzesień

4 IX 9.00 Msza św. – rozpoczęcie roku szkolnego (przygotowanie kl. IA i IB)
4 – 5 IX Przynoszenie podręczników i mundurków szkolnych
6 – 7 IX Kiermasz podręczników i mundurków szkolnych
8 IX Mierzenie mundurków
14 IX 15.30 Rada Pedagogiczna

14 IX 17.00 Zebranie wychowawców z rodzicami
10 – 16 IX XIII Tydzień Wychowania “Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”
22 IX Miesięczne wspomnienie św. Rity (przygotowanie kl. IV A)

Październik

 6 X Msza św. – pierwszy piątek (klasa II A)
13 X Dzień przed Dniem Nauczyciela – wolny od zajęć edukacyjnych 
14 X
Święto Edukacji Narodowej (sobota)

22 X Miesięczne wspomnienie św. Rity (niedziela)
26 X 15.30 Rada Pedagogiczna

Listopad

1 XI Święto Wszystkich Świętych – dzień wolny od z. edukacyjnych
2 i 3 XI Dni wolne od z. edukacyjnych

 10 XI Msza św. (klasa II B)
11 XI Narodowe Święto Niepodległości
22 XI Miesięczne wspomnienie św. Rity (przygotowanie kl. III A)
23 XI 17.00 Dzień otwarty dla rodziców

Grudzień

7 XII 15.30 Rada pedagogiczna  – informacja o zagrożeniach
22 XII  Msza święta (przygotowanie kl. III A)
Opłatek nauczycieli i opłatek w klasach
Miesięczne wspomnienie św. Rity (przygotowanie kl. II B)
23 XII – 31 XII Święta Bożego Narodzenia, przerwa świąteczna

Styczeń

1 I Nowy Rok -NMP Bożej Rodzicielki
dzień wolny od zajęć edukacyjnych
4 I Propozycje ocen
5 I Msza św. – pierwszy piątek miesiąca (przygotowanie kl. IV A)
6 I Objawienie Pańskie (Trzech Króli) – sobota
10 I Ostatni termin ustalenia ocen śródrocznych
11 I 15.30 Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna i podsumowująca półrocze

18 I 17.00 Zebranie wychowawców z rodzicami
22 I Miesięczne wspomnienie św. Rity (przygotowanie kl. II A)

Luty

2 II Msza św. – pierwszy piątek (kl. I A)
12 II – 25 II FERIE ZIMOWE

22 II
Miesięczne wspomnienie św. Rity (ferie)

Marzec

14 III 15.30 Rada Pedagogiczna
Informacja o zagrożeniach klasy IV
22 III M
iesięczne wspomnienie św. Rity (przygotowanie kl. I A)
25 – 27 IV Rekolekcje wielkopostne
Msza św. rekolekcyjna (przygotowanie kl. I B)
28 III – 2 IV Święta Wielkanocne i przerwa świąteczna

Kwiecień

11 IV Propozycje ocen dla klasy IV
17 IV Ostatni termin ustalenia ocen końcowych dla klasy czwartej
18 IV 15.30
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klasy IV, procedury maturalne
22 IV Miesięczne wspomnienie św. Rity (przygotowanie kl. I B)
25 IV Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów klasy czwartej
26 IV Zakończenie roku szkolnego dla klasy IV – Msza św. (kl. IV A)

Maj

1 V Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
2 V Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
3 V Królowej Polski, Konstytucji 3 maja – dzień wolny od zajęć edukacyjnych
6 V – dzień wolny od zajęć edukacyjnych
7 – 9 V Egzaminy maturalne 
10 V – dzień wolny od zajęć edukacyjnych

16 V
Informacja o zagrożeniach, dzień otwarty dla rodziców (17.00)
22 V Dzień patronalny – Msza św. – (przygotowanie kl. II A)
22 V Miesięczne wspomnienie św. Rity (przygotowanie kl. I B)
30 V Uroczystość Bożego Ciała – dzień wolny od zajęć edukacyjnych
31 V Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

Czerwiec

10 VI Propozycja ocen
13 VI 17.00 Zebranie wychowawców z rodzicami
14 VI Ostatni termin ustalenia ocen końcoworocznych
17 VI Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna
17 – 20 VI Próbne matury klas trzecich, pozostałe klasy – lekcje
20 VI Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas I i II
 21 VI Zakończenie roku szkolnego – Msza św. (klasa II B),
wręczenie nagród i świadectw
22 VI Rada Pedagogiczna – podsumowanie roku

Sierpień

26 – 30 VIII Rady szkoleniowe dla nauczycieli, egzaminy poprawkowe