Informacje dla klasy pierwszej

Informacje dla przyjętych do pierwszej klasy LO – rok szkolny 2020/2021

  1. Dzień integracyjny odbędzie się w Liceum na sali gimnastycznej w dniu 31 sierpnia 2020 r. w godzinach od 9.00 do 16.00.
    Prosimy o wpłatę w wysokości 30 zł na organizację dnia integracyjnego podczas zebrania z rodzicami.
  2. Na zebranie z rodzicami zapraszamy 27 sierpnia o godz. 17.00 w Liceum (w razie niemożności przybycia – prosimy o kontakt z sekretariatem).
  3. Na terenie szkoły, podczas wszystkich wyjść, wycieczek i pozaszkolnych zajęć obowiązują zasady odpowiedniego wyglądu. (pobierz: wygląd)
    Mundurki galowe zamawiamy indywidualnie (dokładne informacje we wrześniu w szkole) – instrukcja zamawiania mundurków galowych
  4. Wykaz podręczników (przejdź na stronę: podręczniki)