Pomoce dydaktyczne

Posiadamy wiele pomocy dydaktycznych, które sprawiają, że proces uczenia się przebiega lepiej, sprawniej, przyjemniej…

Zapraszamy na krótki filmik o wyposażeniu naszej placówki: