Opera i my

Jako uczniowie Liceum św. Rity staramy się kształcić nie tylko w zakresie wiedzy i umiejętności, ale także stawać się coraz bardziej świadomymi odbiorcami kultury, dlatego rozpoczęliśmy cykl wyjść do Opery Krakowskiej, organizowanych przez nasze panie polonistki. Chętnych zapraszamy, niezdecydowanych zachęcamy, a sceptycznym prezentujemy zdjęcia 🙂 Te akurat z wyjścia na „Cyrulika sewilskiego”, ale przed nami jeszcze sporo ciekawych spektakli, m.in. „Sen nocy letniej” czy „Carmen”.  Do zobaczenia!