Teatr Legislacyjny, czyli o nietypowych technikach teatralnych 

25 października 2022 roku w naszym liceum odbył się spektakl teatralny, realizowany przez Stowarzyszenie Polanda,  Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop Klatka oraz Młodzieżową Grupę Teatralną w ramach projektu „Prawo na Scenę”.  

Teatr Legislacyjny to jedna z technik Teatru Uciśnionych, stworzona przez brazylijskiego reżysera Augusto Boala. To formuła, w której ważną i aktywną rolę odgrywa widownia, tzw. widzo-aktorzy i widzo-aktorki, którzy/-re podczas spektaklu mogą na dwa sposoby wyrazić swoją opinię na temat sytuacji przedstawionej na scenie. Mogą wejść na scenę, przejmując rolę głównej postaci, zbadać dostępne alternatywy zachowań i propozycje rozwiązania problemów, które są tożsame z ich codziennymi trudnościami. Następnie na bazie doświadczenia, którym było oglądanie spektaklu i/ lub zaproponowanie jakiegoś rozwiązania na scenie, widownia bierze udział w dyskusji nad propozycjami rozwiązań prawnych, które na końcu poddawane są pod głosowanie.

Z tych właśnie rozwiązań skorzystała klasa 1A, oglądając spektakl i biorąc w nim aktywny udział.

Serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom, aktorom i animatorom za włącznie nas w to niecodzienne doświadczenie.