Historia kościoła św. Katarzyny

9 grudnia uczniowie klasy 1C w ramach zajęć z języka polskiego udali się na lekcje do pobliskiego kościoła św. Katarzyny oraz przyległego do niego klasztoru, by poznać historię tej średniowiecznej gotyckiej budowli. Najpierw ojciec Marek oprowadzał nas po klasztorze, wchodząc czasem w miejsca niedostępne dla przeciętnego człowieka, zaś potem uczeń 1 C, Bartek, przeprowadził wykład na temat sztuki gotyckiej w Kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej . Cała klasa była zadowolona z wyjścia, które okazało się bardzo dobrym pomysłem na efektywną lekcję.

Tekst: Bartosz Grzesik