Bord Bia w Irlandii

23 maja miało miejsce spotkanie klasy 2a z przedstawicielami Bord Bia-Irlandzkiej Rady ds. Żywności, panem Krzysztofem Pogorzelskim i Panią Katarzyną Pastryk. Uczniowie po zapoznaniu się z zasadą zrównoważonego rolnictwa promowaną przez Bord Bia w Irlandii dyskutowali czy jest możliwe wprowadzanie zrównoważonego rolnictwa i efektywnej współpracy na rzecz klimatu.