Debata oksfordzka o Teologii “Veritatis splendor”

Dziękujemy serdecznie naszym uczniom: Antoniemu Kopciowi, Grzegorzowi Auksztulewiczowi, Krzysztofowi Szczypczykowi i Marii Przybyle, za reprezentowanie naszej szkoły w debacie oksfordzkiej poświęconej encyklice “Veritatis splendor”.