Matury 2024

Nasze Liceum po raz kolejny cieszy się 100% zdawalnością egzaminu dojrzałości.

Wyniki z poszczególnych egzaminów

Poziom podstawowy:

Język polski – 73% (małopolska: 63%)

Matematyka – 96% (małopolska: 66%)

Język angielski – 90% (małopolska: 79%)

Poziom rozszerzony:

Matematyka – 68% (małopolska: 38%)

Język angielski – 72% (małopolska: 63%)

Geografia – 69% (małopolska: 42%)

Informatyka – 72% (małopolska: 41%)

Język polski – 70% (małopolska: 47%)