Warsztaty historyczne na Uniwersytecie Papieskim

W październiku wystartował cykl comiesięcznych warsztatów organizowanych przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II: “O tempora! O mores! O czasy! O obyczaje!” – w których biorą udział nasi drugoklasiści oraz Uniwersytet Młodego Odkrywcy – “Historia ma przyszłość”, którego uczestnikami są nasi pierwszoklasiści.

W sobotę, 19 października, odbyło się pierwsze spotkanie dla drugoklasistów. Tematem warsztatów były “Czerwone i czarne karty historii Kościoła”. Wykład o Kościele w PRL wygłosił do młodzieży dr Rafał Opulski. Następnie uczniowie pracowali w grupach, sprawdzając wiedzę swoją i rówieśników w zakresie ważnych wydarzeń z kart historii Kościoła.

W kolejną sobotę, 26 października, swoje warsztaty mieli pierwszoklasiści. Wykład zatytułowany „Człowiek – miasto – cywilizacja w starożytności. Od Roma Augusta do Imperium Romanum” wygłosił dr hab. Józef Kałużny. Kolejną atrakcja były zajęcia warsztatowe w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, gdzie nasi uczniowie mogli zwiedzić wystawę o Pompejach.