mgr Grzegorz Natanek

absolwent geografii z podstawami przedsiębiorczości oraz studiów podyplomowych z wiedzy o społeczeństwie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zagadnień z pogranicza geografii i politologii (geografia polityczna). W swoim dorobku zawodowym posiada finalistów i laureata konkursów przedmiotowych.