mgr Justyna Zuziak

nauczycielka języka niemieckiego, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada wieloletni staż w nauczaniu języka niemieckiego. Interesuje się kulturą i tradycjami krajów niemieckojęzycznych. Organizatorka corocznych wyjazdów językowych, wymiany polsko – niemieckiej oraz międzynarodowych projektów edukacyjnych.