mgr Joanna Szewczyk

absolwentka Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Komunikacji w Biznesie w Wyższej Szkole Europejskiej. Jest również lektorem języka angielskiego w szkołach językowych i firmach. Motywuje uczniów do nauki języka organizując różnorodne konkursy i warsztaty tematyczne. Interesuje się kulturą i tradycjami innych krajów i te zainteresowania stara się przekazać uczniom. W szkole prowadzi międzynarodowe projekty, min. Erasmus+, e-pals, Beautiful Mundo Project, e-Twinning.