Organizacja zajęć

Zajęcia lekcyjne prowadzone są w systemie jednozmianowym.

Uczniowie mają zapewnioną możliwość korzystania z pozalekcyjnych konsultacji z nauczycielami oraz poszerzania swojej wiedzy i rozwijania zainteresowań na zajęciach dodatkowych organizowanych
w formie kół przedmiotowych.

Szkoła organizuje pod koniec sierpnia wyjazd integracyjny dla uczniów klas pierwszych.

Dzień otwarty dla kandydatów do Liceum i ich Rodziców odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00. Zapraszamy!