Eucharystia w grudniu

1 grudnia – jak w każdy pierwszy piątek miesiąca – spotkaliśmy się na Skałce na wspólnej Mszy świętej. Ojciec Grzegorz przypominał nam jak nasze nadmierne troski o sprawy doczesne czy stres mogą nas doprowadzić do popełniania grzechów. Jednym z nich jest również obżarstwo – nie tylko fizyczne, ale również duchowe. Polega ono na tym, że często karmimy się treściami, powodującymi, że nasze serce jest ociężałe i pijane – czyli niezdolne do trzeźwego myślenia. Tymczasem Pan stworzył nas jako swoje arcydzieła, o które mamy obowiązek dbać. Niech ten nadchodzący Adwent będzie dla nas czasem takiego odnowienia relacji z Nim, ale również spojrzenia na siebie samych z Miłością, z jaką On na nas patrzy.