Jak zwracali się do siebie Mickiewicz i jego przyjaciele?

Odpowiedzi na to pytanie uczniowie szukali w listach filomatów podczas warsztatów pt. Język filomatów – jak zwracali się do siebie Mickiewicz i jego przyjaciele?, zorganizowanych przez p. Joannę Gaweł dla klasy 1 LO. To już kolejne zajęcia obywające się w naszej szkole w ramach Miesiąca Języka Ojczystego. Poprowadziła je Pani Paulina Batkiewicz, studentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.Celem warsztatu była analiza języka filomatów oraz przedstawienie mniej znanych postaci z tego kręgu, czyli przyjaciół Mickiewicza. Centralnym punktem zajęć była wspólna lektura filomackich listów, podczas której uczniowie koncentrowali się na języku, jakim posługiwali się rówieśnicy Mickiewicza i on sam w mniej oficjalnych sytuacjach. Uczniowie analizowali także sposób zwraca się do siebie autorów listów i humor językowy, od którego studenci Uniwersytetu Wileńskiego nie stronili.