Łowcy cząstek

Nasza szkoła uczestniczy w drużynowym konkursie „Łowcy cząstek”, którego organizatorem jest Instytut Fizyki Jądrowej PAN oraz autorzy międzynarodowego projektu naukowego CREDO (The Cosmic Ray Extremely Distributed Observatory) – Skrajnie Rozproszone Obserwatorium Promieniowania Kosmicznego.

Głównym celem projektu CREDO jest stworzenie ogólnoplanetarnej sieci urządzeń badających promieniowanie kosmiczne, złożonej zarówno z naukowych detektorów, jak i… zwykłych smartfonów.

W jaki sposób to działa? Odpowiedź znajdziesz w poniższym filmie:

Konkurs trwa od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Zachęcamy do udziału wszystkich uczniów naszej szkoły, którzy chcą uczestniczyć przy współtworzeniu nauki!

Aby wspomóc naszą szkolną drużynę należy:

1. Pobrać z Sklepu Play aplikacje o nazwie CREDO Detector.

2. Zarejestrować się w aplikacji przy użyciu e-maila i jako nazwę drużyny wpisać LO-SWRITA

3. Zakryć kamerę aparatu w naszym smartfonie aby wyeliminować zagłuszenia i wadliwe detekcje.

4. Uruchomić aplikację i kliknąć w przycisk „Uruchom eksperyment”, a następnie „START”.

5. Uruchamiać aplikację jak najczęściej, aby zebrać jak największą liczbę cząstek!

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

1. LIGA – W czasie trwania konkursu, każdego miesiąca, w nocy z 12 na 13 dnia miesiąca, uczestnicy konkursu uruchamiają aplikację CREDO Detector między 21.00 a 7.00. O kolejności drużyn w danym miesiącu decyduje ilość schwytanych podczas tej jednej nocy cząstek.

2. MARATON – Członkowie drużyny biorącej udział w kategorii Maraton uruchamiają aplikację CREDO Detector w dowolnym czasie w trakcie trwania konkursu. Na koniec konkursu zliczana jest łączna ilość detekcji dokonanych przez wszystkich członków drużyny przez cały czas trwania konkursu, wliczając w to także detekcje dokonane na potrzeby kategorii Liga. 

3. ŚREDNI CZAS NA UCZESTNIKA – Po zakończeniu konkursu każdej uczestniczącej drużynie zostanie policzony średni czas użytkowania aplikacji w czasie trwania konkursu na członka drużyny.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej https://credo.science/lowcyczastek/ oraz u koordynatora drużyny – p. Martyny Nowakowskiej.