„Młodzi głosują”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji ,,Młodzi głosują” zorganizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jej celem było zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach oraz stworzenie możliwości wypowiedzenia się w ważnych sprawach dla kraju.

Pierwszym działaniem podjętym przez uczestników programu było przeprowadzenie ankiety wśród uczniów oraz sondaży wśród nauczycieli, które miały na celu sprawdzić wiedzę naszej społeczności szkolnej na temat wyborów . Następnie zorganizowano kampanię profrekwencyjną w postaci prelekcji przeprowadzanych w każdej klasie. Rozwieszono również plakaty promujące udział w wyborach oraz podano komunikat przez radiowęzeł zachęcający do głosowania. Ukoronowaniem akcji było przeprowadzenie wyborów młodzieżowych 9 października. Aby zagłosować, uczniowie podczas przerw podchodzili do stolików komisji, pokazywali legitymację szkolną, podpisywali się na liście i otrzymywali karty do głosowania. Następnie mogli wybrać jedno z trzech odgrodzonych miejsc i spokojnie zagłosować, zgodnie ze swoimi przekonaniami. Już od pierwszej przerwy lekcyjnej tłumy ustawiły się przed stolikami szkolnej komisji wyborczej. Ostatecznie głosy oddało około 81% uczniów naszej szkoły.