Finał zbiórki produktów żywnościowych dla osób bezdomnych

Przeżywając tegoroczny “Tydzień Wychowania” i chcąc urealnić jego hasło “Budujemy więzi”, dołączyliśmy jako szkoła do zbiórki produktów żywnościowych dla osób bezdomnych, organizowanej przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio. Efekty zbiórki pokazały, że to hasło nie pozostało pustym sloganem, ale faktycznie stało się realnym i pięknym czynem. W imieniu klasy 2A, inicjatora akcji, serdecznie dziękujemy wszystkim Uczniom i Rodzicom za serdeczność, zaangażowanie i wrażliwość na potrzeby innych. Niech ten dar serca będzie motywacją do podjęcia kolejnych działań na rzecz drugiego człowieka. Budujmy więzi!