Regnum Christi

Dziś w naszym Liceum gościliśmy o. Agustina Gomez, przedstawiciela młodzieży międzynarodowej wspólnoty katolickiej Regnum Christi.

Grupa ta szerzy w świecie posługę misyjną, towarzysząc innym na drodze wiary, formacji duchowej i życia apostolskiego. Zachęcają przy tym do współpracy wolontariackiej w Albanii.