Planowane rozszerzenia

W roku 2017/2018 w Liceum planuje się otwarcie jednej klasy pierwszej, która będzie liczyć maksymalnie 26 uczniów.

W klasie pierwszej realizowana będzie podstawa programowa ze wszystkich przedmiotów.

Od klasy drugiej wszyscy uczniowie będą realizować rozszerzenie z matematyki oraz dwa lub trzy wybrane przez siebie rozszerzenia z następujących przedmiotów: biologia, chemia, informatyka, geografia, język angielski (przy czym, zgodnie z Rozporządzeniem MEN, jednym z wybranych przedmiotów musi być: geografia, biologia, chemia).

Realizacja wszystkich rozszerzeń zaczyna się w klasie drugiej, dzięki czemu uczniowie mają przedłużony czas na sprecyzowanie własnych zainteresowań.