Jak wygląda rekrutacja?

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka oraz dwa przedmioty, z których uczeń otrzymał najwyższą ocenę na zakończenie szkoły gimnazjalnej spośród: biologia, chemia, geografia, informatyka, fizyka, język angielski.

Pierwszy etap rekrutacji, w którym należy złożyć dokumenty i odbyć rozmowę rekrutacyjną, trwa od 19 kwietnia  do 8 czerwca 2017 r. do godz. 15.00.

Wymagane dokumenty, jakie należy złożyć w pierwszym etapie rekrutacji w sekretariacie szkoły:

  • Wykaz ocen z klasyfikacji śródrocznej w klasie III gimnazjum (poświadczony podpisem wychowawcy);
  • Opinię katechety w formie pisemnej;