Warsztaty humanistyczne

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

Liceum św. Rity, mając na uwadze wszechstronny rozwój swoich wychowanków, realizuje od bieżącego roku szkolnego nową inicjatywę – tematyczne cykle zajęć warsztatowych, prowadzonych przez specjalistów różnych dziedzin. Spotkania licealistów z ekspertami odbywać się będą co miesiąc w wyznaczonych wcześniej terminach. W tegorocznym planie pracy szkoły przewidziane są warsztaty z zakresu humanistyki i psychologii.

Tę nową inicjatywę naszego liceum rozpoczną interdyscyplinarne Warsztaty humanistyczne, prowadzone przez  dr  Agnieszkę  Kanię,  polonistkę,  absolwentkę  studiów  podyplomowych  wiedza o kulturze, współautorkę cyklu podręczników Czarowanie słowem. Pani dr Agnieszka Kania wiele lat pracowała w liceum ogólnokształcącym, a obecnie jest wykładowczynią na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. To także autorka książek „Polak młody” na lekcjach języka polskiego. Edukacja polonistyczna a kształtowanie poczucia tożsamości narodowej (Kraków 2015),  Lekcja (nie)obecności. Dziedzictwo polsko-żydowskie w edukacji polonistycznej (Kraków 2017) oraz  kilkunastu artykułów naukowych i wielu cenionych pomocy dydaktycznych. Brała udział w realizacji projektów badawczych IBE oraz MNiSW.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 15 listopada br. o godz. 14.25 w pracowni języka polskiego.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas licealnych.