Listopadowe warsztaty historyczne na Uniwersytecie Papieskim

16 listopada nasi drugoklasiści wzięli udział w drugim spotkaniu w ramach warsztatów historycznych na Uniwersytecie Papieskim. Tym razem tematem przewodnim była: “Sztuka dyplomacji, czyli czego nie powinieneś mówić królowi”. Wykład o życiu w średniowieczu wygłosił  o. dr hab. Tomasz Gałuszka. Następnie uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na trzy grupy i kolejno odwiedzili Kościół na Skałce i Kryptę Zasłużonych, Wzgórze Wawelskie oraz klasztor oo. Franciszkanów. Dzięki przemiłym przewodnikom nasi uczniowie mogli na nowo odkryć te bliskie im miejsca.

23 listopada przyszła kolej na zajęcia dla pierwszoklasistów, dla których wykład pt. „Wizja średniowiecza w kulturze masowej a prawda historyczna” wygłosił dr Tomasz Graff. Część warsztatowa poświęcona była zachowaniu średniowiecznego dziedzictwa materialnego. Uczestnicy  podzieleni na grupy, kolejno malowali miniatury i tworzyli z gliny zabawki na wzór średniowiecznych, grali w gry historyczne, których akcja działa się w średniowieczu oraz próbowali, niczym archeolodzy, z  pochodzących z wykopalisk fragmentów średniowiecznej ceramiki, skleić całe naczynia.