Dzień dziecka w św. Ricie

We wtorek 1 czerwca w naszym liceum odbył się Dzień dziecka. Z tej okazji Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego przygotowali ,,zabawę”, która polegała na przebraniu się w określony kolor, który został wylosowany przez przewodniczącego klasy. Osoby, które przyszły w tym kolorze lub dowolnym elemencie ubioru, który zawierał wylosowany kolor były zwolnione z „niezapowiedzianych pytań” i kartkówek. 

Wylosowane kolory to odpowiednio: różowy w klasie 1A, niebieski w 2A, biały w 2B, pomarańczowy w 2C i czerwony w 2D. Podczas trwania 4 lekcji po klasach przeszedł nasz fotograf Michał, który zrobił każdej klasie pamiątkową fotografię. 

Celem akcji była integracja klasowa i międzyklasowa. Cała inicjatywa została przyjęta przez uczniów z aprobatą i zapewne zostanie powtórzona w kolejnym roku szkolnym.

Rada Samorządu Uczniowskiego