Listopad – miesiąc zadumy i modlitwy

Listopad to czas refleksji i zadumy nad przemijalnością i kruchością naszego życia. Swoją modlitwą obejmujemy w tym szczególnym czasie osoby, które zakończyły już swoje ziemskie pielgrzymowanie. W naszej szkole pamięć o tych, którzy od nas odeszli, o rodzicach, rodzeństwie, nauczycielach, uczniach, pracownikach szkoły, poległych w obronie Ojczyzny i innych bliskich nam osobach, wyrażamy także poprzez wiszące na ścianach klepsydry i palące się pod nimi znicze.

O tym, jak ważna jest pamięć i modlitwa za zmarłych, przypomniał także papież Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 2 listopada w Watykanie: Wspomnienie zmarłych, troska o groby i modlitwy w intencji zmarłych są świadectwem ufnej nadziei, zakorzenionej w przekonaniu, że śmierć nie jest ostatnim słowem o ludzkim losie, ponieważ człowiek jest przeznaczony do nieskończonego życia, zakorzenionego i znajdującego swoje wypełnienie w Bogu.