Wyjazd integracyjny

Pierwsze klasy 31 sierpnia wyjechały na obóz integracyjny do Bukowiny Tatrzańskiej. W pierwszym dniu odbywały się głównie zajęcia z wychowawcą, ale wieczorem przy ognisku odbyły się też zawody między klasami. Kolejnego dnia poszliśmy do Doliny Kościeliska na spacer połączony z wykładem geograficznym.