Realizacja projektu „Empatyczna klasa” w grudniu

W ramach realizacji projektu Empatyczna Klasa w grudniu uczniowie klasy 2b odwiedzili Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Krakowie, która zajmuje się opieką i terapią osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Na wstępie pracownicy Fundacji opowiedzieli uczniom, kim są podopieczni Fundacji, w jaki sposób prowadzona jest ich rehabilitacja społeczna i zawodowa i odpowiedzieli na wszystkie pytania zainteresowanych.

Następnie uczniowie zostali podzieleni na grupy i skierowani do różnych pracowni, gdzie mogli poznać niepełnosprawnych uczestników warsztatów i jako wolontariusze spędzić z nimi czas, pomagając w realizacji różnych zadań. W pracowniach tkacko-krawieckiej, plastycznej oraz stolarstwa i rzemiosł różnych wykonywano wspólnie ozdoby świąteczne. W pracowni podtrzymywania umiejętności edukacyjnej zgłębiano tajniki matematyki, a w pracowni gospodarstwa domowego przygotowano dla wszystkich pyszne naleśniki.

Udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej był dla naszych uczniów bardzo cennym doświadczeniem. Dla większości z nich był to pierwszy tak bliski kontakt z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Podczas podsumowania warsztatów uczniowie mówili, że ten czas spędzony z podopiecznymi Fundacji pozwolił im przełamać nieuzasadniony strach przed takimi osobami i odkryć radość z przebywania z nimi i z niesienia pomocy. Byli również wzruszeni tym, jak ciepło zostali przez nich przyjęci i zdumieni, ile radości i talentów mają oni  w sobie.

Możemy być dumni z naszych uczniów, którzy w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością intelektualną wykazali się niezwykłym taktem, empatią, otwartością, cierpliwością i z wielkim entuzjazmem nawiązywali z nimi przyjazne relacje i wykonywali wspólne prace.

W nagrodę za swoją postawę i w celu zacieśniania więzi, klasa 2b po warsztatach udała się do Fun Parku. Integracja rozpoczęła się jednak już na przystanku. W oczekiwaniu na spóźniający się autobus, uczniowie ustawili się w okrąg i rozpoczęli wspólną zabawę. W Fun Parku kontynuowali ją, grając m.in. w laserowego paintballa.