Wielki Post w naszej szkole

W tym roku w naszej szkole z okazji Wielkiego Postu pojawiły się dekoracje nawiązujące mocno do grzechów, jakie popełniamy; do uczynków miłosierdzia, których zapominamy pełnić oraz do zadań, jakie wciąż na nowo powierza nam Duch Święty. Niech ten czas refleksji nad nieskończoną Miłością Jezusa, który za każdego z nas oddał Swoje życie, pomoże nam spojrzeć na rzeczywistość bardziej Jego oczami niż naszymi utartymi przyzwyczajeniami. Codzienne deptanie grzechów niech nam uświadamia jak nisko upadamy popełniając je. Żaden jednak z tych upadków nigdy nie jest ostateczny, ponieważ Boże Miłosierdzie jest nieskończone i wciąż na nowo pragnie nas przyjmować takimi słabymi, jakimi jesteśmy.