My artyści

21 lutego rozpoczyna się Miesiąc Języka Ojczystego. Jest to inicjatywa, której celem jest przypomnienie, jak piękny jest nasz język ojczysty i jak wielką ma wartość w kształtowaniu naszej tożsamości indywidualnej i narodowej. Jest to także okazja, by poznać niektóre ciekawostki na temat języka polskiego i sprawdzić swoje umiejętności językowe. Służą temu liczne imprezy organizowane w ramach MJO, m.in. konkursy, warsztaty, konferencje.
 
Dbając o to, by nasi uczniowie poznawali swój język, który jak się czasami okazuje, wcale łatwy nie jest, p. Joanna Gaweł zaprosiła do poprowadzenia warsztatów językowych i literackich studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Pierwsze warsztaty pn. “My artyści” – wśród języka młodopolskiej cyganerii odbyły się 6 lutego, a poprowadziła je p. Monika Ziółkowska. Uczniowie dowiedzieli się, jaki charakter miało życie cyganerii artystycznej przełomu XIX i XX wieku. Przede wszystkim jednak zaznajomili się z językiem charakterystycznym dla poezji  młodopolskiej. Wcielili się także w młodopolskich artystów i przygotowali autorskie manifesty, koncentrując się na postulatach językowych. Efekty były niezwykle interesujące, rodem z Przybyszewskiego:
“My, artyści, pragniemy tworzyć dla samej sztuki, nie dla plebsu, który nie zrozumie światłej idei post pozytywistycznej poezji. Wśród wszechobecnego pospólstwa czujemy się samotni i nasz bunt przeciwko używaniu literatury do własnych celów oraz podporządkowywaniu jej tłumom wyrażamy w jedynej naszej uldze w cierpieniu – wierszach.”

06